Erased Heritage

“Erased Heritage” skada hod tradycyjnej, orientalnej sztuce tkania dywanw.
Znajdujc inspiracj z dawnych wzorw, technik i standardw jakoci, Jan Kath wstpuj do grona dawnych mistrzowskich tkaczy, przywoujc te projekty z powrotem do ycia. Wze do wza, uywajc oryginalnej kolorystyki, produkuje rcznie tkane egipskie Mameluki, iraskie Bidjary i tureckie Konya.