Zrównoważony rozwój i sprawiedliwy handel

Sprawiedliwe wynagrodzenie i dobre warunki pracy są oczywiście bardzo istotną kwestią dla Jana Katha. Wraz z Fundacją STEP, jesteśmy w pełni zaangażowani w ścisłe przestrzeganie standardów socjalnych i ekologicznych w produkcji dywanów.

Fundacja STEP powstała w 1995 roku jako niezależna organizacja pozarządowa, założona przez organizacje pomocowe, takich jak Bread for the World, Caritas i Swissaid. Aktywnie działa we wszystkich głównych krajach produkujących dywany, w tym w Afganistanie, Indiach, Iranie, Kirgistanie, Maroko, Nepalu, Pakistanie i Turcji. Niezależni inspektorzy regularnie odwiedzają zakłady produkcyjne, nadzorując warunki pracy.
 
 
 
Na podstawie aktualnych cen rynkowych, Fundacja STEP oblicza wysokość wymaganych wynagrodzeń dla tkaczy dywanów i innych pracowników, na pokrycie kosztów jedzenia, opieki zdrowotnej, życia, energii, ubrania i edukacji dla siebie i swoich rodzin. Fundacja STEP i Jan Kath współdziałają przeciwko wyzyskowi pracy dzieci.
System sprawiedliwego handlu i rygorystycznej kontroli przyczynia się do zapobiegania pracy dzieci, a także zwalcza jej przyczyny poprzez poprawę warunków pracy i wzrost płac. Tworzy również perspektywy dla młodych ludzi: tylko wtedy, gdy rodzice zarabiają wystarczająco, aby zabezpieczyć środki utrzymania dla swoich rodzin, mogą sobie pozwolić, aby wysłać swoje dzieci do szkoły, zamiast kazać im pracować.

“Sam mieszkałem i pracowałem w Nepalu i Mongolii kilka lat”

mówi Kath.

Jest on w ścisłym związku z mieszkańcami tych krajów i co miesiąc odwiedza zakłady produkcjne.

“Oczywiście, to jest imperatyw moralny. Ale jest to także w naszym własnym interesie, jako firmy, aby mieć pewność, że zapewniamy odpowiednie warunki pracy. Założyliśmy przedszkola dla dzieci naszych pracowników, aby bawiąc się nie musiały biegać między stołkami tkackimi. To daje naszym pracownikom ciszę i spokój potrzebną, aby w skupieniu móc wykonywać nasze często bardzo skomplikowane i trudne projekty. Chcemy również, aby tradycje rzemiosła tkackiego były utrzymywane i przekazywane na następne pokolenia. Do tego wszystkiego, potrzebujemy zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, zarówno dziś, jak i w przyszłości. “

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź STEP