From Russia With Love

Wspaniae re i wizanki kwiatw tworz podstawowy wzr tych dywanw.
Trudno przecign bogactwo tego projektu. Zastosowane motywy przypominaj tradycyjne szale i chusty noszone wci przez rosyjskich kobiety na obszarach wiejskich po dzi dzie.